Budowa domu przy lesie – cz. 2

Kiedy można wznieść budynek mieszkalny bliżej lasu?

Zasadą jest, że najmniejsza dopuszczalna odległość budynku mieszkalnego od lasu  wynosi 12 metrów. Budynek mieszkalny można wybudować bliżej lasu w trzech przypadkach:

 1. w minimalnej odległości 4 m od granicy (konturu) lasu – gdy granica (kontur) lasu znajduje się na sąsiedniej działce,
 2. w dowolnej odległości od granicy (konturu) lasu – gdy granica lasu znajduje się na tej samej działce, na której ma być usytuowany budynek,
 3. w przypadku uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

W dwóch pierwszych przypadkach muszą być spełnione dodatkowe wymagania:

 • jeżeli istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to obszar, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, musi być w nim przeznaczony pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, mimo że na mapie ewidencyjnej grunt ten oznaczony jest jako leśny – Ls, albo
 • nie ma planu miejscowego, ale grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • budynek będzie wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia,
 • budynek nie będzie zawierał pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • budynek będzie posiadał klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Klasy odporności określa § 212 rozporządzenia.
 • wskazane wyjątki dotyczą budynków jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej zostały w stosunku do tych budynków wyłączone przez § 213 ww. rozporządzenia. Wyłączenie nie dotyczy jednak budynków sytuowanych przy lesie. W tym przypadku wymogi co do klasy odporności pożarowej zostały zaostrzone.

O tym, w jaki sposób uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych już w następnym poście.

Obraz Pexels z Pixabay 

7 Replies to “Budowa domu przy lesie – cz. 2

 1. Czy w takim wypadku grunty oznaczone na mapach jak LZ kub LZR to grunty leśne w kontekście budowy domu czy nie? Jaką odległość należy zatem Zachować?

  1. Prawne ograniczenia dotyczące odległości przy wznoszeniu budynków mieszkalnych dotyczą lasów (Ls). Nie dotyczą natomiast gruntów zadrzewionych i zakrzewionych (Lz) oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (Lzr). Te ostatnie są zaliczane do gruntów rolnych.

 2. Czy budowa domu na działce LML/MN wg MPZP, która graniczy z LZL (lasem) wg tego samego MPZP wymaga odstępstwa ministra czy od razu mogę się budować w odległości 4m od granicy (granica dzialki=granic lasu w tym konkretnym przypadku)? Na działce obok stoi dom, który na pewno nie ma zachowanych 12/16 metrów od granicy lasu.

 3. Witam mam takie pytanie graniczę z działką leśną. MOJA DZIAŁKA BUDOWLANA na której chce budować ma tylko warunki zabudowy. NIESTETY ZE WZGLĘDU NA TO ZE GRANICZE Z DZIAŁKĄ LEŚNĄ MAM PROBLEM Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ.Lecz faktycznie na tej działce z ktoŕa graniczę nie ma lasu. Posiadam taki dokument z Rdoś (że tego lasu tam nie ma) Czy w takim razie uzyskam pozwolenie żeby zbliżyć się do granicy lasu z domem? Czy mogę opierać się na tym że tak faktycznie lasu nie ma?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *