O autorce

Jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej. Na blogu dzielę się swoim doświadczeniem zdobytym w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Obecnie prowadzę w Częstochowie własną kancelarię prawną, udzielając porad prawnych. Chętnie współpracuję z klientami na terenie całej Polski.

W kręgu moich zawodowych zainteresowań mieści się przede wszystkim prawo i postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, ale nie tylko. Interesują mnie także kwestie związane z prawem rodzinnym, w tym z kanonicznym prawem małżeńskim, umowami cywilnoprawnymi, prawem spółdzielczym i oświatowym.

Czas wolny spędzam z rodziną, najchętniej wśród przyrody. Piszę wiersze, bajki dla dzieci i wystawiam teatrzyki. Moją pasją jest czytanie książek i muzyka. Lubię śpiewać, grać na fortepianie i gitarze.