O blogu

Szanowni Czytelnicy!

Niniejszy blog powstał z myślą o wszystkich, którzy interesują się prawem administracyjnym, szukają odpowiedzi na pytania lub wskazówek, w jaki sposób rozwiązać problem, z którym spotkali się w codziennym życiu. Treść opublikowanych tu artykułów wynika z moich zainteresowań, zagadnień, które pojawiają się w bieżącym orzecznictwie sądowym oraz z aktualnych wydarzeń, o których dowiadujemy się ze środków masowego przekazu. Niejednokrotnie posty stanowią odpowiedź na pytania, z którymi spotykam się rozmawiając z ludźmi i udzielając porad prawnych.

Poniżej przedstawiam zasady niniejszego bloga.

Po pierwsze, artykuły opublikowane na blogu mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią porady prawnej ani opinii dotyczącej konkretnego stanu faktycznego. Celem bloga nie jest udzielanie porad prawnych, w związku z czym opublikowanych w nim treści nie można traktować jako podstawy do podejmowania decyzji prawnych w sprawie indywidualnej.

Po drugie, niniejszy blog ma na celu przybliżanie różnorodnych zagadnień związanych z prawem administracyjnym. Niemniej jednak prawo administracyjne przeplata się czasem z innymi dziedzinami prawa. Może się więc zdarzyć tak, że przy okazji poruszane będą także inne tematy.

Po trzecie, blog to nie praca naukowa ani wystąpienie przed sądem. Sposób przedstawiania w nim poszczególnych zagadnień ma być zrozumiały dla osób z różną znajomością prawa, w szczególności dla tych, którzy prawnikami nie są. Będę się tą zasadą kierować, starając się jednak zachować poprawność merytoryczną.

Po czwarte, do odwiedzania mojego bloga zachęcam Wszystkich. Głos każdego z Was będzie cenny, ponieważ każdy z nas ma inne doświadczenia, i życiowe, i zawodowe.

Serdecznie zapraszam do współpracy!