Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej

W związku tegoroczną majową nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym warto powrócić do tematu zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych. Oto najważniejsze z nich.

 1. Obowiązek korzystania przez kierującego hulajnogą elektryczną z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym kierujący hulajnogą elektryczną się porusza lub zamierza skręcić.
 2. Prędkość dopuszczalna, z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną, to 20 km/h.
 3. W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, to kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h.
 4. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo: gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
 5. Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pieszemu podczas korzystania z drogi dla rowerów i pieszych.
 6. Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
 7. Zakaz jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.
 8. Zakaz jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 9. Zakaz czepiania się pojazdów.
 10. Zakaz ciągnięcia lub holowania innego pojazdu.
 11. Zakaz przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.
 12. Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze.
 13. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 14. Dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunku, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.
 15. Liczba hulajnóg elektrycznych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.

 

Obraz Şahin Sezer Dinçer z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *